elizabeth

AquaCity Poprad in Slovakia celebrates Queen’s Diamond Jubilee

AquaCity Poprad in Slovakia joins the millions of well-wishers around the world and celebrates 60 years of Her Majesty Queen Elizabeth II. as Monarch. In Poprad we still remember Her Majesty’s visit together with her husband Philip, Duke of Edinburgh in October 2008.

AquaCity Poprad sa pripája ku miliónom gratulantov na celom svete a želá Jej Veličenstvu Alžbete II. všetko najlepšie ku 60. výročiu panovníctva. V Poprade stále spomíname na návštevu Jej Veličenstva s manželom Philipom vojvodom z Edinburgu v októbri 2008.

 Courtesy AquaCity