jantelensky

The Legend of Linden in Poprad

Dr Jan Telensky, majority owner of Aquacity Poprad and Patron of the book, Slovakia, The Legend of the Linden, said , “The need for such a book is great”.

Launched in London, the book signing in Poprad takes place 02 May 2018 in the presense of the British Ambassador to the Slovak Republic at the Poprad Engish Group

Emperor Rosko

jt-rosko

Rosko at his spiritual home The Savoy, top right Dr Jan Telensky, middle right Eric Wiltsher, bottom left Dave J Rhodes

Digital Angels

Equipment supplied to Digital Angels by Dr Jan Telensky’s companies

digital-angels

Building a computer Lab in a boys home – Equipment & coaching from Digital Angels

Apology: Dr Jan Telensky

On 7 June, The Gazette & Express published an article referring to Dr Jan Telensky and suggested that he had entered the UK illegally. Representatives of Dr Telensky have advised us that he in fact entered the United Kingdom legally on a visa and using his own (then) Czechoslovakian passport. Dr Telensky was in fact unable to thereafter return to Czechoslovakia due to religious and political persecution faced by him and his family and has been a lawful resident of the UK since then. We are happy to make this clear and apologise to Dr Telensky for any distress caused. As a gesture of goodwill the Hemel Gazette has made a donation to Great Ormond Street Hospital in Dr Telensky’s name.

Read more at: http://www.hemeltoday.co.uk/news/apology-dr-jan-telensky-1-8115835

World Charity Road – BIKER’s MISSION 1-2017

2.7.2017 sme sa po zimnej prestávke stretli s bikermi, s ktorými nás spája cieľ a to pomoc tým, ktorí to potrebujú.

Ďakujeme našim partnerom Aquacity Poprad a Horizont Resort Vysoké Tatry, ktorí sa rozhodli podporiť túto myšlienku, Ďakujeme všetkým motorkárom, ktorí si našli čas odjazdiť Nedeľnú biker’s mission a ľuďom, ktorí podporili akciu potravinami, oblečením či drogériou.

Dr. Jan Telensky dnes v prítomnosti zástupcov Nemocnice Poprad

Dr. Jan Telensky dnes v prítomnosti zástupcov Nemocnice Poprad a pani primárky detského oddelenia MUDr. Šoltýsovej odovzdal náš dar detskému oddeleniu – EKG prístroj. Výťažok z našej každoročne Fashion Charity Night tak putoval znovu na dobrú vec a hlavne veľmi potrebný prístroj, ktorý bude slúžiť malým pacientom v popradskej nemocnici. Tešíme sa, že sa opäť podarilo zrealizovať skvelú myšlienku!